Koperasi Digital Indonesia

Tuesday, December 29, 2009

Memasang Modem Huawei E800 di Mandriva 2010.0

Menginstall Modem ini di sistem Windows XP tentu sangat mudah, namun bagaimana jika kita ingin menggunakannya di sistem operasi linux seperti Mandriva. Apakah sama mudahnya?

Berikut adalah langkah-langkah memasang Modem Huawei E800 di Mandriva 2010.0 agar bisa berfungsi dengan baik :D

-  pasang modem Huawei E800 di slot Express Card ¾-

-  modem ini dikenal dengan nama   
12d1:1003 – Huawei Technology CO. Ltd E220 HSDPA Modem / E270 HSDPA/HSUPA Modem

-  klik Pusat Jaringan (simbolnya komputer – dikanan bawah layar-)

-  pilih GPRS/Edge/3G – Huawei Technology Huawei Mobile

-  pilih Konfigurasikan

-  pilih provider yang akan digunakan, sebagai contoh   
Negara → pilih Indonesia   
pilih = Excelcomindo (XL)   
APN = www.xlgprs.net   
user = xlgprs   
password = proxl  

-  klik OK

-  pilih Sambungkan

Selamat berselancar.... :D
Good Luck!!!

No comments: